esp | cat | eng | fr

Especejament i menuts
productos cárnicos de ovino y bovino productos Halal mataderos homologados

Qualitat

A Frimosa vetllem per la qualitat i per això seleccionem les millors matèries primeres. Comptem amb els certificats de qualitat més estrictes; diàriament realitzem autocontrols dels productes acabats; oferim formació al nostre equip de professionals, i controlem la traçabilitat dels nostres productes des de la granja fins al punt de venda.

Els escorxadors i les sales d'especejament de Frimosa estan homologats per la UE i compleixen amb tots els requisits sanitaris. A més, el programa d'autocontrol basat en el sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC), redactat i testat pels laboratoris Calitec i Anabiol, garanteix el perfecte estat dels productes i de les condicions sanitàries de producció.

El personal especialitzat de Frimosa treballa sota estrictes exigències higièniques. A l'òptim equipament industrial de les instal·lacions i a les rutines de neteja establertes, se suma el control de vestuari i higiene dels professionals. A més, totes les nostres instal·lacions compten amb un programa de control de temperatura perquè en cada fase de producció es donin les condicions climàtiques idònies per garantir la qualitat i conservació dels nostres productes.

Al final del procés de producció, afegim una etiqueta als productes acabats on s'identifiquen les fases que aquests han seguit per tal de garantir al consumidor la major qualitat i transparència.

Amb la vocació de servir els millors menuts, a Frimosa mantenim un assessorament continu per implantar nous estàndards de qualitat que permetin millorar els processos de matança, especejament, preparació, elaboració, envasat i distribució dels nostres productes.

Per la demanda creixent de productes carnis d'oví i boví per part de la població musulmana, a Frimosa preparem i distribuïm una línia de productes Halal. Comptem amb el personal qualificat per a aquest propòsit en totes les fases de producció. El segell Halal, visible en tots els productes d'aquesta categoria, garanteix al consumidor el sacrifici de l'animal i la manipulació dels productes segons aquesta pràctica.

Notícies

El consum de carn contribueix al creixement i al desenvolupament dels teixits. La carn constitueix una font indiscutible de proteïnes de qualitat i té un paper clau en la prevenció de malalties com l'anèmia i la desnutrició.

A finals del passat mes de setembre, es va crear a Barcelona la unió d'empreses de triperia i triperia d'Europa sota el nom francès Union des Tripiers Européens (UTE).

FRIMOSA S.A. - c. Duran i Reynals 14 (apt. Correus 6), 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
T. (+34) 937 116 012 F. (+34) 937 121 946 email: frimosa@frimosa.com
Avís legal | Politica de privacitat | Política de cookies | Política de privacitat en les xarxes socials